Değerlendirme Kriterleri

• Doğru hedef kitle tanımı yapma ve bu kitleye uygun satış stratejisi belirleme,
• Şirketin vizyon ve hedefleriyle uyum içinde olma,
• Tutarlı ve sürdürülebilir satış süreci geliştirme,
• Rekabet analizleri gözden geçirme,
• gelir ve karlılığı artırmak için en uygun stratejileri seçmek,
• Uygulanabilirlik,
• Yaratıcılık ve inovatiflik,
• Ekip bilinci,
• Etik değerler.
• Katma değer.