Boğaziçi Sales Challenge

Boğaziçi Sales Challenge, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ilk ve tek satış yarışmasıdır. Boğaziçi Sales Challenge, Şubat-Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenecek olup, BSC Academi ve BSC Main Event olmak üzere iki etaba sahiptir.

Yarışma Süreci

Boğaziçi Sales Challenge'a başvuru yapmak isteyen öğrencilerden CV'lerini yüklemeleri ve yarışmaya kabul edilme sebeplerini açıklayacakları bir motivation letter yazmaları beklenmektedir.

Başvurular arasından seçilen 100 ekip yarışmaya katılma hakkını kazanacaktır.

Yarışmaya katılan her ekipten en az 1 kişinin 18-19 Mart tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Boğaziçi Sales Challenge Akademi etkinliğine katılımı zorunludur..

Boğaziçi Sales Challenge Akademi etkinliğinin son oturumunda ön eleme vakası açıklanacaktır. Ön eleme, basitleştirilmiş bir satış stratejisi sorunu üzerine verilen bir vakaya katılımcıların hazırladığı çözümleri içeren sunumlar ile gerçekleşecektir..

Öğrencilerin, vakanın verildiği günden itibaren 5 gün içinde, online olarak sunumları göndermesi gerekecektir.

Çözümlerin değerlendirme heyeti tarafından incelenmesi sonucunda Boğaziçi Sales Challenge ana etkinliğine katılmaya hak kazanan 15 ekip belirlenecektir.

Ana Etkinlik, 2 Strategy etabı ve 1 Negotiation etabı olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşmaktadır.

Strategy etaplarında öğrencilerden, detaylı bir satış vakası üzerine çözüm hazırlayıp çözümlerini 12 dakika içinde sunmaları beklenmektedir.

Negotiation etabında ise öğrencilerin verilen ürün ve detaylı vaka üzerine bir satış sunumu hazırlayıp, rol gereği satın alımcıyı oynayan jürilere direk satış yapması beklenmektedir.

Jürinin değerlendirmesi sonucu ödül kazanan ekipler Ana Etkinlik sonunda açıklanacaktır.

Yarışmanın Amaçları

Mezun eğilimleri göz önüne alındığında oldukça revaçta bir alan olan satış sektörünü üniversite dönemindeki öğrencilere daha iyi tanıtabilmek.

Satış alanında kariyer yapma hedefi olan öğrencileri etkinlik kapsamında düzenlenecek olan Akademi ile alanın önde gelen kurum ve şahıslarıyla bir araya getirerek bu öğrencilerin satış konusunda kendilerini geliştirmelerine ortam hazırlamak.

İki bölümden oluşan yarışma ile katılımcılara gerçeğe yakın bir satış deneyimi sunarak BSC Akademi’de teorikte öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesine imkan vermek.

Sponsor firmaların öğrencilere dokunmasında köprü olarak firma-öğrenci ilişkisini geliştirmek.

SSS

Etkinlik ücretli midir?
Hayır, Boğaziçi Sales Challenge ücretsiz bir etkinliktir.
Etkinliğe önceden kayıt yaptırmak gerekli midir?
Etkinliğimize internet sitesinde yer alan etkinlik takvimine göre online olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Yarışmada yer almadan sadece BSC Akademi’ye katılmak mümkün müdür?
BSC Akademi, yarışmacılarımızın satış alanında bir ön eğitimden geçerek yarışmaya katılmalarına ortam hazırlamak için düzenlenen bir etkinliktir. Ancak salonda yer olması durumunda BSC Akademi’ye dışarıdan katılımcı alınma olasığı bulunmaktadır.
Katılımcılara sertifika verilecek mi?
Evet, BSC Akademi etkinliğimiz Satış Fabrikası ve BUİK tarafından sertifikalıdır.
Etkinlik konaklamalı mı?
8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Ana Etkinliğimiz konaklamalıdır.